Contacta'ns

  POLÍTICA EMPRESARIAL

  Seguretat i Benestar: Per a EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L. la seguretat i el benestar dels nostres empleats, clients i el públic en general són de suma importància. Ens comprometem a mantenir un entorn de treball segur, implementar pràctiques de seguretat i salut laboral efectives i complir amb totes les regulacions i normatives pertinents. Ens esforcem per prevenir accidents i lesions, i promovem una cultura de seguretat en tota l’organització.

   

  Sostenibilitat Mediambiental: En EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., reconeixem la nostra responsabilitat amb el medi ambient i ens comprometem a minimitzar el nostre impacte ambiental en totes les nostres operacions. Treballem per reduir el consum de recursos naturals, gestionar adequadament els residus i promoure pràctiques sostenibles en totes les nostres activitats. Fomentem la sensibilització ambiental entre els nostres empleats i col·laborem amb proveïdors i clients compromesos amb la sostenibilitat.

   

  Ètica Empresarial: En EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., operem amb els més alts estàndards ètics en totes les nostres interaccions. Ens comprometem a actuar amb honestedat, integritat i transparència en totes les nostres relacions comercials. Respectem els drets humans, promovem la diversitat i la inclusió, i complim amb totes les lleis i regulacions aplicables. No tolerem pràctiques corruptes o antiètiques en cap forma.

   

  Innovació i Adaptabilitat: En EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., fomentem la innovació i la creativitat en totes les àrees del nostre negoci. Busquem constantment noves formes de millorar els nostres serveis, adoptar tecnologies emergents i adaptar-nos als canvis del mercat. Valorem l’aprenentatge continu i fomentem un entorn en el qual s’entenem els empleats a proposar idees i solucions innovadores.

   

  Relacions sòlides amb els clients: Per a EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., els nostres clients són fonamentals per al nostre èxit. Ens esforcem per comprendre i satisfer les seves necessitats, brindant solucions confiables i d’alta qualitat. Mantenim una comunicació oberta i transparent amb els nostres clients, construint relacions sòlides basades en la confiança i la col·laboració a llarg termini.

   

  En adherir-nos a aquests principis, en EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L. busquem ser líders en la nostra indústria, oferint serveis d’alta qualitat, sent responsables amb el medi ambient i proporcionant un entorn segur i gratificant per als nostres empleats. Estem compromesos amb l’èxit sostenible a llarg termini i amb contribuir positivament al desenvolupament de les comunitats en les quals operem.

  POLÍTICA EMPRESARIAL

  Seguretat i Benestar: Per a EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L. la seguretat i el benestar dels nostres empleats, clients i el públic en general són de suma importància. Ens comprometem a mantenir un entorn de treball segur, implementar pràctiques de seguretat i salut laboral efectives i complir amb totes les regulacions i normatives pertinents. Ens esforcem per prevenir accidents i lesions, i promovem una cultura de seguretat en tota l’organització.

   

  Sostenibilitat Mediambiental: En EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., reconeixem la nostra responsabilitat amb el medi ambient i ens comprometem a minimitzar el nostre impacte ambiental en totes les nostres operacions. Treballem per reduir el consum de recursos naturals, gestionar adequadament els residus i promoure pràctiques sostenibles en totes les nostres activitats. Fomentem la sensibilització ambiental entre els nostres empleats i col·laborem amb proveïdors i clients compromesos amb la sostenibilitat.

   

  Ètica Empresarial: En EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., operem amb els més alts estàndards ètics en totes les nostres interaccions. Ens comprometem a actuar amb honestedat, integritat i transparència en totes les nostres relacions comercials. Respectem els drets humans, promovem la diversitat i la inclusió, i complim amb totes les lleis i regulacions aplicables. No tolerem pràctiques corruptes o antiètiques en cap forma.

   

  Innovació i Adaptabilitat: En EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., fomentem la innovació i la creativitat en totes les àrees del nostre negoci. Busquem constantment noves formes de millorar els nostres serveis, adoptar tecnologies emergents i adaptar-nos als canvis del mercat. Valorem l’aprenentatge continu i fomentem un entorn en el qual s’entenem els empleats a proposar idees i solucions innovadores.

   

  Relacions sòlides amb els clients: Per a EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., els nostres clients són fonamentals per al nostre èxit. Ens esforcem per comprendre i satisfer les seves necessitats, brindant solucions confiables i d’alta qualitat. Mantenim una comunicació oberta i transparent amb els nostres clients, construint relacions sòlides basades en la confiança i la col·laboració a llarg termini.

   

  En adherir-nos a aquests principis, en EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L. busquem ser líders en la nostra indústria, oferint serveis d’alta qualitat, sent responsables amb el medi ambient i proporcionant un entorn segur i gratificant per als nostres empleats. Estem compromesos amb l’èxit sostenible a llarg termini i amb contribuir positivament al desenvolupament de les comunitats en les quals operem.

  VALORS CORPORATIUS

  En EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., estem compromesos amb un conjunt de valors corporatius que representen la base de la nostra cultura empresarial. Ens comprometem a actuar amb honestedat, ètica i transparència en totes les nostres activitats. Els nostres valors corporatius son el següents:

   

  proteger _Green

  SEGURETAT

  La seguretat i el benestar de les persones són valors prioritaris per a nosaltres. Ens prenem seriosament la responsabilitat de proporcionar un entorn de treball segur. identifiquem riscos i establim mesures preventives per garantir la protecció dels nostres empleats, clients i els entorns en què operem.

  trabajo-en-equipo_Green

  TREBALL EN EQUIP

  Fomentem la col·laboració i el treball en equip per impulsar la creativitat, la innovació i l’èxit col·lectiu. Estimulem l’ intercanvi d’ idees i la participació activa de tots els membres de l’ equip, reconeixent i valorant les seves contribucions.

  sostenibilidad_Green

  SOSTENIBILITAT

  En EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ, S.L., ens preocupem pel medi ambient i treballem per minimitzar el nostre impacte ambiental. Adoptem pràctiques sostenibles, promovem l’eficiència energètica, reduïm els residus i fomentem el reciclatge.

  Aquests valors corporatius ens guien en cada decisió i acció que prenem. Ens comprometem a mantenir-los vius en tota la nostra organització, creant una cultura empresarial sòlida i inspiradora. Mitjançant aquests valors, aspirem a ser un referent en la nostra indústria i a contribuir positivament al desenvolupament de la societat en la qual estem inserits.