Contacta'ns

    Esculleres

    La construcció de murs escullera serveixen per evitar que les terres cedeixin i s’evitin esllavissades o esfondraments. Nosaltres oferim el servei de la construcció d’aquests murs, ja sigui en talussos, en camins, obres d’urbanització, entorns rurals, protecció de marges de ribera i col·locació d’aplacats en obres fluvials.

    Els murs de rocalla que construïm es basen primer de tot en la consolidació d’una bona compactació del terreny i una formació de drenatges per garantir una llarga durabilitat. Seguidament, es fa la col·locació de les pedres de tal manera que es pugui donar consistència i seguretat, entrellaçant-les per tal d’aconseguir una major estabilitat.