Contacta'ns

  Obra Civil

  Executem obres d’urbanització tant en terrenys industrials com en l’entorn residencial.

  Obres i infraestructures vinculades a la regulació, conducció, potabilització i dessalinització dels recursos hidràulics, el sanejament i la depuració de les aigües residuals.

  Comptem amb maquinària i mitjans humans i tècnics necessaris per a la realització d’obres d’urbanització completes, de zones urbanes consolidades, polígons industrials, etc.

  També realitzem i reparem les infraestructures hidràuliques de nova construcció, de sistemes de subministrament, clavegueram, rec, etc.

  Pel que fa a les obres viàries, aportem maquinària específica per fer les feines, el personal especialitzat i els materials adients per a les diferents capes de ferm o diferents tipus de sòls segons les necessitats de cada projecte.