Contacta'ns

    Àrids Reciclats

    La fabricació d’àrids reciclats és un procés industrial que permet transformar la fracció pètria del residu de construcció i demolició en un producte acabat, llest per donar-li una segona vida.

    Gràcies als equips de trituració i cribratge, Segú disposa d’un gran ventall d’àrids reciclats. Tots ells passen per un exhaustiu procés de pregarbellat, neteja, matxucat, garbellat i trituració.

    Segú sempre ha donat molta importància a la neteja del nostre producte, ja que és un dels valors més importants en un àrid reciclat.

    Aquests productes sempre garanteixen el compliment de la qualitat necessària per poder ser utilitzats en obres.