Contacta'ns

    Excavacions i Moviment de terres

    Són tots aquells treballs previs que es realitzen a la superfície del terreny abans de dur-se a terme l’execució d’una obra. Fan referència a totes aquelles feines de rebaix de solars prèviament abans de començar el que serà l’excavació, amb la finalitat d’arribar el punt de partida d’on començarà l’edificació. Alguns dels treballs que completen aquest apartat serien els d’excavació de rases, terraplens, desbrossaments i neteges.

    La precisió i solvència són dos conceptes a tenir en compte a l’hora de dur a terme aquest servei, per això disposem de maquinària pròpia, tècnics i operaris contrastats en el món de la construcció.